ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเครื่องทำฟัน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเครื่องทำฟัน

UPDATE 16-03-2017
Time 04:30 PM
พสต. พ่วงพรมนคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดตั้งเครื่องทำฟันไปเมื่อปี 2557 และได้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อช่วงเดือน มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยทำการ ถอดล้าง ทำความสะอาด เป่าให้แห้ง เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าบริการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม
Scroll to Top