สำนักงานและโรงงาน

ทางบริษัท ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา คุณลูกค้าแจ้งวัน เวลาที่ท่านต้องการเข้าเยี่ยมชม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชม  ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

ติดต่อตัวแทนฝ่ายขาย
ภาคเหนือ 
คุณวีระยุทธ  อิ่นคำ 089-891-1347  คุณนพพล  นาทองใบ   063-212-4200
ภาคอีสาน 
คุณนิกร  รัตนพันธ์  089-891-1405  คุณสิรวิชญ์  สิริพรพิสุทธิ์  082-874-0264
ภาคตะวันออก 
คุณชาวรินทร์  นาดศรี  063-212-4202
ภาคตะวันตก 
คุณสุวรรณ์  จันริดทอง  093-324-0170
ภาคใต้     
คุณบริหาร  วณิชาชีวะ  081-900-7893  คุณสุวรรณ์  จันริดทอง  093-324-0170
ภาคกลาง  
คุณอิสรหัส  กระอาจ  081-945-4421  คุณธีรยุทธ  สุขประเสริฐ  063-225-6375

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  คุณวิระพจน์  รัตนพันธ์  081-928-1300


+66(0) 3857 3042
+66(0) 3857 3043
ratchanee@siamdent.com,info@siamdent.com,sales@siamdent.com,exportadmin@siamdent.com

สอบถามรายละเอียด / ข้อเสนอแนะ


map
แผนที่โรงงาน
Scroll to Top